Úvod

MANages – TISAX  = 4 : 0

Právě jsme úspěšně obhájili další firemní systém před auditory TISAX. Poskytujeme komplexní poradenství k vytvoření a zavedení procesů, metodik a postupů k zabezpečení informací. Připravujeme dodavatele automobilového průmyslu na certifikaci TISAX. Máme zkušenosti, odborníky a nesporné výsledky při auditech TISAX.

Co je, a proč je třeba TISAX?

Německá asociace automobilového průmyslu (Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen a řada dalších) se prostřednictvím výboru VDA dohodli na společném mechanismu pro posuzování a výměnu důvěryhodných informací = TISAX.  Automobilky plánují požadovat certifikaci TISAX jako závaznou podmínku smlouvy s dodavateli. Systém TISAX je řízen neutrálním sdružením ENX. Asociace ENX zveřejňuje seznam společností, které úspěšně podstoupili testování od poskytovatelů testovacích služeb.

Jak TISAX řeší MANages?

MANages, a.s., vytváří potřebnou dokumentaci pro řízení systému ve shodě s požadavky TISAX. Naše metodiky popisují postupy k zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti informací, včetně odolnosti systémů.

Jsme odpovědní:

 • za údržbu směrnic, pokynů, pravidel a postupů k procesům;
 • za vhodné stanovení organizačních a technických opatření bezpečnosti informací;
 • za školení pracovníků, vedoucích, vlastníků aktiv a zaměstnanců pracujících v diskrétních zónách;
 • za vytváření analýzy rizik, plány zvládání rizik a kontrolujeme účinnost opatření;
 • za organizování interní audity, vytváříme hodnotící zprávy;
 • za vytváření a předkládání zpráv o výkonnosti zabezpečení informací a efektivnosti systému;
 • za aktualizaci kontextu, neustálé monitorování legislativních a normativních požadavků;
 • za hodnocení souladu; dodavatelských vztahů a testování systému;
 • za naplňování všech povinností vedoucího interního auditora, metodika a případně bezpečnostního manažera.

Přebíráme plnou zodpovědnost za fungování systému bezpečnosti informací a vytváření všech směrnic, pokynů, zpráv a záznamů. Systém obhájíme před auditory (poskytovateli testovacích služeb) TISAX.

Chcete rychle a snadno projít certifikací TISAX?

Objednejte si nás.

Rámcová smlouva o poradenství a poskytování služeb MANages, a.s.

Licenční podmínky k Rámcové Smlouvě o poradenství a poskytování služeb.

Poskytujeme

Komplexnost našich služeb se vyvinula z poptávky zákazníků, kteří chtěli zlepšit procesy a vyřešit požadavky na ně kladené za pomoci externích poradců. Poskytujeme profesionální služby v oblasti zavádění ISO, tvorby metodik a postupů, a navazujících činnostech, od školení zaměstnanců až po elektrorevize.

Individuální přístup našich odborných konzultantů, poradců a lektorů flexibilně reaguje na potřeby zákazníka.

Partnerství

Společnost MANages.as nabízí služby také prostřednictvím vybudované partnerské sítě. Budování partnerské sítě má za cíl nabízet komplexní portfolio služeb odborných společností a synergické efekty.

Přínosy partnerství:

 • Vaše nabídka služeb se stane komplexnější
 • Zvýší se počet Vašich obchodních partnerů a přístup k novým zákazníkům
 • Čerpání služeb partnerů se slevou
 • Vylepšování vlastních procesů o standardy společenství
 • Budování společné image společenství

Základní požadavky na partnery:

 • Odborná zdatnost, profesionalita a kvalita služeb
 • Kompatibilita nabízených služeb se zaměřením MANages.as
 • Souhlas společenství s partnerstvím
 • Naplňování Etického kodexu MAnages
 • Bezúhonnost
 • Realizace akcí na podporu společenství
 • Plnění závazků
 • Dodržování Smlouvy o partnerství

Pro podrobnější informace či smluvení osobní schůzky nás kontaktujte.

Kontakt

Společnost je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14997

IČ: 28517199

DIČ: CZ 28517199

Sídlo: Praha 9, Stoupající 785/12, PSČ 190 00

Provozovna: 29425 Bělá pod Bezdězem – Březinka 69

Číslo bankovního účtu: 115921379/0800 ČS