Historie

Společnost MANages, a.s. je česká společnost složená z týmu zkušených odborníků.

Společnost vznikla jako nástupnická organizace původní společnosti Ing. Hany Johanisové – IČ: 47145005, založené 12.10.1992 za účelem poskytování činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. V roce 2006 společnost rozšířila činnost o účetní poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

Založení společnosti MANages, a.s. dne 11.12.2008 bylo navázáním na dlouholetou tradici, zkušenost a pozici na trhu. Společnost Ing. Hana Johanisová tak završila prohlubování spolupráce se společnostmi:

Pavel KŘÍŽ – TDS – IČ: 16452046, Ing. Jan Ployer – IČ: 16455509, Ing. Jiří Špaček – IČ: 72345363 a Jiří Johanis – IČ: 71570594.

Poskytujeme

Komplexnost našich služeb se vyvinula z poptávky zákazníků, kteří chtěli zlepšit procesy a vyřešit požadavky na ně kladené za pomoci externích poradců. Poskytujeme profesionální služby v oblasti zavádění ISO, tvorby metodik a postupů, a navazujících činnostech, od školení zaměstnanců až po elektrorevize.

Individuální přístup našich odborných konzultantů, poradců a lektorů flexibilně reaguje na potřeby zákazníka.

Partnerství

Společnost MANages.as nabízí služby také prostřednictvím vybudované partnerské sítě. Budování partnerské sítě má za cíl nabízet komplexní portfolio služeb odborných společností a synergické efekty.

Přínosy partnerství:

 • Vaše nabídka služeb se stane komplexnější

 • Zvýší se počet Vašich obchodních partnerů a přístup k novým zákazníkům

 • Čerpání služeb partnerů se slevou

 • Vylepšování vlastních procesů o standardy společenství

 • Budování společné image společenství

Základní požadavky na partnery:

 • Odborná zdatnost, profesionalita a kvalita služeb

 • Kompatibilita nabízených služeb se zaměřením MANages.as

 • Souhlas společenství s partnerstvím

 • Naplňování Etického kodexu MAnages 

 • Bezúhonnost

 • Realizace akcí na podporu společenství

 • Plnění závazků

 • Dodržování Smlouvy o partnerství

Pro podrobnější informace či smluvení osobní schůzky nás kontaktujte.

Kontakt

Společnost je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14997

IČ: 28517199

DIČ: CZ 28517199

Sídlo: Praha 9, Stoupající 785/12, PSČ 190 00

Provozovna: 29425 Bělá pod Bezdězem – Březinka 69

Číslo bankovního účtu: 115921379/0800 ČS