Partnerství

Společnost MANages.as nabízí služby také prostřednictvím vybudované partnerské sítě. Budování partnerské sítě má za cíl nabízet komplexní portfolio služeb odborných společností a synergické efekty.

Přínosy partnerství:

 • Vaše nabídka služeb se stane komplexnější
 • Zvýší se počet Vašich obchodních partnerů a přístup k novým zákazníkům
 • Čerpání služeb partnerů se slevou
 • Vylepšování vlastních procesů o standardy společenství
 • Budování společné image společenství

Základní požadavky na partnery:

 • Odborná zdatnost, profesionalita a kvalita služeb
 • Kompatibilita nabízených služeb se zaměřením MANages.as
 • Souhlas společenství s partnerstvím
 • Naplňování Etického kodexu MAnages
 • Bezúhonnost
 • Realizace akcí na podporu společenství
 • Plnění závazků
 • Dodržování Smlouvy o partnerství

Pro podrobnější informace či smluvení osobní schůzky nás kontaktujte.